FUTURELOGISTICS  
Rudolf Malý, ALog.

Logistické poradenství, vzdělávání a audity


Máte-li chuť přispět k omezení plýtvání a podílet se tak na snížení negativních dopadů logistických procesů na životní prostředí, seznamte se s projektem

NaSklad.cz 

startujeme iniciativu vytvoření kapacity AKČNÍ HMOTNÉ REZERVY - detaily níže (SNAŽÍME SE POMÁHAT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komora logistických auditorů (www.kla.cz) nabízí pomocnou ruku 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

vítejte na stránkách FUTURELOGISTICS. Nabízím logistické poradenství včetně provádění certifikovaných logistických auditů. Jsem připraven pro Vás, dle Vašeho zadání, zpracovat také nabídku vzdělávání v logistice.

Logistice se ve všech jejich podobách, na různých částech logistického řetězce, věnuji již od roku 1991. Celou tu dobu se snažím sledovat a absorbovat všechny nové trendy a postupy v logistice, abych mohl přinášet vždy dostatečně flexibilní, efektivní a ekonomické řešení logistických výzev. Logistika je tak dynamický obor, že těch výzev, které bylo třeba vyřešit už byly určitě stovky.

Kromě profesního působení jsem se v roce 2009 stal členem Komory logistických auditorů a na jaře roku 2011 jsem byl přizván do týmu lektorů Logistické akademie, kde mám od února 2019 tu čest starat se o další rozvoj na pozici vicepresidenta pro vzdělání.

Těším se na spolupráci a přeji všem příjemný den

Rudolf Malý,ALog.

člen komory logistických auditorů č. 09020

 Průřez profesním životopisem v jednotlivých dekádách

Začínal jsem u dovozce kancelářských potřeb společnosti LOCO plus jako obchodní ředitel zodpovědný zároveň za nákup a řízení skladových operací. Potřeba "univerzálnosti" byla odrazem situace u obchodní společnosti na začátku devadesátých let a taky to byla dobrá průprava do let budoucích.

Od roku 1996 jsem následujících 10 let piloval logistické znalosti a dovednosti jako logistický manažer ve společnosti Kofola. Řídil jsem plánování výrobních operací, souběžně se zodpovědností za optimalizaci skladovacích procesů a kapacit. K tomu u tohoto známého výrobce nealkoholických nápojů patřilo řízení distribučních kanalů, kapacitní kalkulace nových destinací a v neposlední řadě odpovědnost za chod zákaznického servisu. Takže opravdu vysoká škola logistiky v praxi.

Na podzim roku 2006 jsem se rozhodl, že zkusím štěstí na straně poskytovatele logistických služeb. Dohodl jsme se s majitelem předního českého poskytovatele komplexních logistických služeb společnosti PST CLC, a.s. Svojí cestu, která měla trvat devět let jsem zahájil nejdříve na pozici projektového manažera. Dostal jsem za úkol optimalizaci podnikových procesů s pomocí zavedení projektového řízení a přehledného výkonnostního reportingu. V lednu 2008 jsem byl osloven zakladatelem PST CLC ing. Miroslavem Bradnou s výzvou celou společnost řídit z pozice výkonného ředitele, což pro mě byla velká odměna, ale zároveň i značná zodpovědnost navázat na úspěšnou cestu, kterou v té době už měla PST CLC za sebou. Další ještě větší změna nastala v srpnu roku 2012, kdy se jediným vlastníkem PST CLC, a.s. stala japonská skupina Mitsui-Soko. Pro PST CLC, a.s. a samozřejmě i mne osobně začala úplně nová etapa a zkušenost. Nestačila už "pouze" zkušenost odborná, ale zároveň jsme se učili komunikovat s kolegy z celého světa, protože skupina Mitsui-Soko působí globálně. Nemluvím teď samozřejmě o cizím jazyku jako takovém, ale především o vzájemném úsilí hledat společné body velmi odlišných kultur. Po třech letech si troufám tvrdit, že jsme našli efektivní způsob komunikace, vedoucí k úspěšnému začlenění PST CLC do struktury skupiny Mitsui-Soko.

Koncem roku 2015 jsme se rozhodl, že nastal čas ukončit mojí misi v Mitsui-Soko, abych mohl nabrat novou energii.

Po dostatečné době odpočinku, kterou jsem vyplnil cestováním a sbíráním zkušeností, se již od jara 2016 opět plně věnuji logistice. Tentokrát jako nezávislý poradce a auditor logistiky, přičemž se snažím maximálně využít dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru.

Profesní zatížení úspěšně ředím různými koníčky, zejména cestování a fotografování. Prozatím se to jeví jako vhodný model.

partneři

Partnerské společnosti, se kterými úzce kooperuji, pro dosažení optimálních výsledků v oblasti logistického vzdělávání a poradenství.

Komora logistických auditorů

Komora logistických auditorů sdružuje auditory logistiky, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů. 

Významným příspěvkem Komory pro profesionalizaci logistických služeb v České republice je každoroční pořádaní akce profesní setkání logistiků.

Logistická akademie

 Školení, vzdělávací programy a kurzy
Vzdělávání má být zážitek?
Náš cíl pro Vás: 
Orientace - znalosti - dovednosti
um - excelence
.

Pořádáme logistickou jízdu plnou inspirace z reálné praxe
LOGISTICS RIDE

NaSklad.cz

Projekt sdílené logistiky zaměřený na zefektivňování logistických procesů s důrazem na šetrnost k
životnímu prostředí.
Projekt má celkem 4 základní pilíře
SKLADY
DISTRIBUCE
LOGISTICKÉ PORADENSTVÍ
MARKET

PQL

PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. je soukromou poradenskou společností, která personálně navázala na desetileté působení PQL s.r.o., dceřinné společnosti holandské firmy PCA b.v. (Production Control Advisers, ltd.).
Firma PQL si v první řadě klade za cíl poskytnout klientovi takovou podporu v oblasti logistiky a managementu kvality, která povede k měřitelnému růstu jeho prosperity.

INDUSTRIAL UPCYCLING

Zajímá Vás, jak ve Vaší výrobní společnosti:
Snížit množství produkovaného odpadu?
Snížit náklady za obalový materiál?
Z vlastních přebytků udělat obchodovatelnou komoditu → zisk?
A reálně předcházet tvorbě výrobních přebytků a odpadů?

Měníme nákladová centra v profitová!

MSIC - MoravskoSlezské
Inovační Centrum

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dále jen MSIC) zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. (dále jen VTPO). 
​​​​​​​
Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách
 
Zapojte se do jednoho z našich programů PodReg, TechArt, InnoBooster, ScaleUp nebo Expand! 

REFERENCE - Poděkování

Děkuji za příležitost spolupracovat s níže uvedenými společnostmi. Bylo a je mi ctí, zároveň se těším se na případnou další spolupráci.

logo logo logo logologo logo logo logo logologologologologologologologologologologologo

SNAŽÍME SE POMÁHAT


 kapacity pro AKČNÍ HMOTNOU REZERVU


Specializovaný projekt sdílené logistiky www.Nasklad.cz aktivovaný začátkem roku 2020 přichází s aktivitou vytvoření kapacity pro AKČNÍ HMOTNOU REZERVU.

Chceme tím přispět ke snižování negativních dopadů aktuální pandemické situace na ekonomické subjekty.

Máme ambici ve spolupráci s významnými hráči na poli logistiky vytvořit síť skladových kapacit pro potřeby nejvíce ohrožených, případně těch, kteří také chtějí pomáhat, ale nedisponují žádnou skladovou kapacitou.

Neplánujeme vybudování nových center, ale apelujeme na ty, kteří mohou nabídnout kapacitu například 10 paletových pozic v rámci svého logistického centra nebo parku, případně vypomoci svými distribučními kapacitami, například v rámci zpětných toků.

Konkrétní formy spolupráce s Vámi samozřejmě rádi prodiskutujeme, bohužel aktuálně nikoliv osobně, protože to není možné, ale nějakou vhodnou on-line formou.

Dovolili jsme si připravit iniciační registrační formulář pro primární seznámení. Sázíme však především na přímou komunikaci, takže po vyplnění registračního formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat pro dojednání dalšího postupu.

V případě potřeby dalších informací se s námi neváhejte spojit na níže uvedených kontaktech.


VŠEM, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT POMOCI, DĚKUJEME!

Pavel Hrdinka & Rudolf Malý, ALog.


WBC Prague s.r.o.

Národní 60/28

110 00

Praha 1, Nové Město

Tel: 777 57 00 48

mail:

pavel@wbc-prague.cz
info@nasklad.cz

​​​​​​​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NEPLÝTVAT JE NORMÁLNÍ -  proto knoflíkujeme

    V dnešní době velkého shonu a poptávce po všem novém, moderním, ideálně s propojením na umělou inteligenci, není špatné se občas zastavit a rozhlédnout.

     Jelikož už skoro třicet let jsem aktivní v logistice, tak o tom shonu a neschopnosti se zastavit lecos vím a věřte, že krátká zastávka ještě nikoho nezabila, což se o neustálém shonu říci dá jen těžko. Zkuste tedy prosím věnovat chvilku Vašeho času, a pomozte nám s knoflíkováním, věřím, že i pro Vás to bude impuls nové energie.

    Věci, které jsou na první pohled k ničemu a dobré tak akorát na vyhození, a že naše společnost vyhazovat umí, můžou skrývat neuvěřitelné vnitřní kouzlo. Obvykle je v nich také vloženo spousta energie a lidskégo umu. No a když už tu energii mají, nabízí se je znovu nastartovat a použít a především podpoříte NEPLÝTVÁNÍ, kterého je kolem nás stále více a více.

    Klikněte si tedy na KNOFLÍKUJEME v nadpisu a můžete s námi začít knoflíkovat.

Děkuji

stromy

Relax

 Předpokladem pro maximálního nasazení je i schopnost relaxace. Já si nejvíce odpočinu a zrelaxuji na cestách s foťákem v ruce.

Budete-li se chtít podívat na pár fotografií, tak niže výběr, který si lze i zvětšovat nebo zmenšovat.

Data map
Data map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

FUTURELOGISTICS - Rudolf Malý, ALog.

Telefon: +420 606 622 515

e-mail: rudolf.maly@futurelogistics.cz

IČO 42896606             DIČ CZ6601020745

LinkedIn

člen Komory logistických auditorů č.09020

LOGISTICKÁ AKADEMIE Vicepresident pro vzdělávání


Vytvořte si  web zdarma